HEMLIGA KLUBBENS DECKARTÄVLING.

Du som har hamnat på denna sidan har fått besked om att ni vunnit i deckartävlingen!
Får ni förhinder eller av annan anledning inte kan delta, så meddela oss så snart som möjligt.

ANMÄLAN!

Härmed anmäler vi oss till Barndeckarvandringen den 2 september 2017 kl. 13.00.

Namn deltagare 1: * = obligatoriskt

Ålder: *

Namn deltagare 2: *

Ålder: *

Namn vårdnadshavare: *

Telefonnummer vårdnadshavare: (Om vi behöver nå dig av någon anledning)

Mejladress till vårdnadshavare: (Vi skickar bekräftelse på anmälan.)

Meddelande (om du vill meddela oss något.)